S/S MARIEHOLM.Byggd 1934 av Odense Staalskibsværft, AP, Möller, Odense, Danmark. Varvsnummer. 51. Dimensioner. 63,73 x 9,90 x 5,76.  Brt/ Nrt/ Dwt. 1162/ 563/ 715. Maskineri. En 3-cyl, compoundångmaskin.  Effekt. 699 hk. Knop. ?. Passagerare. ?.  Levererades 1934 till AB Svenska Amerika Linjen, Göteborg.

 

1934. Insatt på feedertrafik på Östersjön till Göteborg. Främst uppsamlingsresor från hamnar i Polen och de baltiska staterna till Stockholm med passagerare till atlanttrafiken som utgick från Göteborg. Antalet passagerare kunde uppgå till 148. Tidvis bedrevs även kryssningstrafik inom Östersjöområdet.

1940 11. Såld till Marinförvaltningen, Stockholm. Döptes om till HMS Marieholm och nyttjades inledningsvis som radiostation i anslutning till Hårsfjärden Radio. Från 1950 tjänstgjorde hon som stabsfartyg i Kustflottan. Marieholm togs ur marin tjänst 1976

1977 05. Såld till Rederi Ab Marieholm, Stockholm. Inregistrerad som passagerare ångare. Insatt mellan Strömstad - Sandefjord. Därefter mellan Malmö - Köpenhamn.

1980. Upplagd i Malmö och förfallet sätter in.1983 08. Såld av konkursförvaltaren till Frederic Donner, Helsingfors. Bogserad till Finland. (registrerad på Autostyle Oy, Esbo, Finland).1984 11. Såld till AB Grundstenen 20196, Göteborg. Bogserad till Falkenbergs Varv där det restaurerades och anpassades som restaurangfartyg.1985 05 09. Registrerad på Ångfartygs AB Marieholm, Göteborg, Lades upp i Göteborg som restaurangfartyg.