Historik S/S Marieholm


S/S Marieholm är det sista av Svenska Amerika Liniens fartyg som finns kvar i Sverige. Ångbåten S/S Marieholm byggdes i Odense, Danmark, och levererades 1934 till Svenska Amerika Linien, S.A.L. Hon är 70 meter lång, 11 meter bred och är utrustad med en 3-cylindrig compound ångmaskin.

Under sin tid i S.A.L kunde hon bereda plats för 148 passagerare. Fartygets uppgift var att hämta resenärer runt om Östersjön för vidare transport till de stora atlantgående Amerikabåtarna. Hon bär fortfarande rederiets färger och skorstensmärke.

I samband med krigsutbrottet mobiliserades S/S Marieholm och tjänstgjorde som stabsfartyg för marinen, ofta med amiralen och hans stab ombord. När flottan utrangerade S/S Marieholm 1977 gick hon några år i bland annat Öresund. Numera ingår fartyget i Göteborgs Maritima Centrum.