Direktionen

Ordförande

Kommendör/FL RO

  Lennart Bengtsson

076-114 30 07    

Vice ordförande

Kommendörkapten/FL RO

  Curt Schenström

070-691 67 47     

Sekreterare

Örlkn /FL PA

  Leif Jungert

 

Ekonomidirektör

Kapten/Amf PA

  Leon Montell

Mässdirektör

Kapten/FL PA
 Mats Rosendahl 070-480 27 75

Klubbmästare

Kapten/FL PA

 Torbjörn Nilsson

Medlemsfrågor

070-899 39 54

Ledamot

Kommendörkapten/ FL

 Hans Davidsson

Ledamot Kapten/FL FA
Gunnar Jansson

Ledamot

Örlogskapten/Civil

 Susanne Averius

Ledamot

Förvaltare/ Amf

 Johan Dahlgren

Ledamot

Kommendörkapten/ FL PA

 Lars-Erik Uhlegård

Suppleant

Örlogskapten/FL RO

 Per Hedström

Suppleant

 

Kommendörkapten/ FL

 Anders Sjöholm

Suppleant

1.serg/ Amf

 Johan Jakobsson

 

 

 


Adress: Sjöofficerssällskapet i Göteborg, Box 53043, 400 14 GÖTEBORG

E-post: sos.gbg@gmail.com

Plusgiro: 465 45-0