Direktionen

Ordförande

Kommendör/FLR

  Lennart Bengtsson

076-114 30 07    

Vice ordförande

Kommendörkapten/FLR

  Curt Schenström

070-691 67 47     

Sekreterare

Vakant

 

 

Ekonomidirektör

Kapten/KAR 

  Leon Montell

 

Mässdirektör

Kapten/FLR  Mats Rosendahl 070-480 27 75

1.Klubbmästare

Kapten/FLR

 Torbjörn Nilsson

Medlemsfrågor

070-899 39 54

2.Klubbmästare

Örlkn/FLR

 Markus Pamp 

070-277 29 92
Ledamot Löjtnant/FLR Göran Ringqvist  

Ledamot

Kapten/FLR

 Gunnar Jansson

 

Ledamot

Örlogskapten/Civil

 Susanne Averius

 

Ledamot

Förvaltare

 Johan Dahlgren 

 

Suppleant

Kommendörkapten/PA

 Lars-Erik Uhlegård 

 

Suppleant

Örlogskapten/FLR

 Per Hedström

 

Suppleant

Kommendörkapten

  Anders Sjöholm

 

 Suppleant

1.serg

 Johan Jakobsson

 


Adress: Sjöofficerssällskapet i Göteborg, Box 53043, 400 14 GÖTEBORG

E-post: sos.gbg@gmail.com

Plusgiro: 465 45-0