GOLF-Bröder !
Återigen dags för ett säkert vårtecken, nämligen SOSG inbjudan till årets Golfaktiviteter. Som redan bekant för
de flesta har vi sedan många år tre golfaktiviteter att erbjuda SOSG golfutövande medlemmar och nedan finner
Du ”årets 3-rätters golfmeny”, sedd från SOSG horisont. Alla kan och får inte delta vid alla dessa tre tillfällen,
men visade framfötter vid någon de två förstnämnda tävlingarna kanske kan leda fram till en plats i representationslaget
vid den årliga och mycket prestigefyllda lagmatchtävlingen av modell Ryder Cup mot SOSK och
eventuellt även SOSS. Välkommen att ta för Dig av presenterad 3-rätters !

1 SOSG Masters
Ursprunget till SOSG Masters härstammar från 1976 då dåvarande C ÖrlBV, ”Revolver”-Jimmy Engblom satte
upp ”Örlogsbaschefens Vpr Vårgolf” för de då inom Göteborg garnison verksamma sju (7) förbanden. Fr o m
1988 utvecklades tävlingen till att omfatta alla FM förband inom dåvarande MiloV. Denna tävling, under namnet
MarinCup Väst, spelades under 21 år årligen på Hulta GK intill 2008 års tävling varpå tävlingen lades ner.
Motivet för detta var att nerdragningarna av FM-etablissementet i vårt närområde nu nått sådan omfattning att
tävlingen inte längre var meningsfull - det genomsnittliga årliga deltagandet låg runt ca 75 spelare, men minskade
drastiskt från 2008. Dock finns de anrika vandringspriserna kvar i SOSG ägo och utan särskilt mycket
samråd beslöts att åtminstone SOSG medlemmar skall ha fortsatt möjlighet att kämpa om desamma inom ramen
för den 2009 nyskapade tävlingen med namnet SOSG Masters. Vandringspriserna är sedan 2013 utplacerade
i SOSG lokaler ombord HMS Marieholm.
Denna tävling spelas som slagtävling netto och brutto och normalt på samma dag och bana som MarinCup
Väst spelades, d v s på torsdag i vecka 22 på Hulta GK och vi spelar således årets tävling på Hulta GK torsdagen
31 maj med 1.a start ca kl 1230. Välkommen med Din anmälan till SOSG Masters och Hulta GK !

2 SOSG GolfMästerskap
SOSG GolfM spelas sedan 2001 en solig vardag i mitten av augusti. Tävlingen är, liksom ovannämnda SOSG
Masters, öppen för alla medlemmar och vi spelar 18 hål slaggolf, netto och brutto, om två vandringspriser.
Vandringspriset netto uppsattes ursprungligen 1994 av undertecknad att vara dåvarande 6.minkriavd Vpr Golf
för i förbandet ingående personal och som sådant tjänade det intill år 2000 då förbandet avdankades. F o m
2001 är priset permuterat till att vara SOSG Vpr vid dess Mästerskap för medlemmarna.
Datum och bana för årets tävling är ännu ej fastställd, men sannolika alternativa speldatum är tis- eller
torsdagarna 7-9 alt. 14-16 augusti (v 32-33). Info om bana/speldag för SOSG GolfM utsänds senare.

3 Golfmatchen om "Carl Johan af Wirsén Cup"
Matchtävlingen startade 2002 på initiativ från SOSG som även satte upp vandringspriset. Sedan 2005 har tyvärr
SOSS uteblivit, men underhandskontakter för att återfå dem till 1.tee pågår ständigt om än denna kamp
hittills varit fruktlös. Som nämnts ovan är det en lagmatch mot övriga en-två SOS och vi spelar efter en modifierad
Ryder Cup-modell såtillvida att Dag 1 spelas bäst-/sämstbollar match och Dag 2 spelas singlar match. Under
den mellanliggande aftonen genomförs en förbrödrande middag med många klackar ”under däck” med
spelarna och delar av värdsällskapets direktion. SOSG lag utses efter våra två ovan nämnda tävlingar.
2018 års match spelas i Göteborgs-området preliminärt söndag-måndag 2-3 sept.

Mer om matchen i redan utlovat ”Sommar”-meddelande

Tills vi ses på Hulta GK ca 31/5 för SOSG Masters - svinga lugnt och glöm inte att anmäla Ditt intresse –
börja med att anmäla Dig till Masters, vilket görs med ett omedelbart svarsmail till ake-hq@live.se !
*****************************************************************