11 oktober 2009:

Hollänskt örlogsbesök: ubåten HNLMS Zeeleeuw, med FC Örlogskapten E.G.J Ruijsink och hans officerare

 

Middag i gunrummet

 

Ubåtofficerare med ordförande SOSG och Örlkn Lars Nordström

 

SOSG ordförande Hans Josefson mottager gåva under muntra former från FC Örlogskapten E.G.J Ruijsink 

 

 Inlevelserika diskussioner...

 

Avslutningsvis...