Mars

Aktivitet

1


2

 

3

 

4

  

5


6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 kl 1600 Direktionssammanträde

SOSG Årsmöte/vårmöte,

22


23


24

 

25

 

26

 

27

Lunchföredrag. 

Inventering och dokumentation - vad finns i SOSG utrymmen ombord"

Robert Hellner redovisar projektet

28


29

 

30

 

31