Juni

Aktivitet

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Sveriges Nationaldag

7

 

8

  

9

Pingstdagen

10

Annandag pingst

11

 

12

kl 1700 Direktionssammanträde

13

 

14


15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 Midsommarafton

22

 Midsommardagen

23

 

24

 

25


26

 

27

 

28

 

29

 

30