Februari

Aktivitet

1

 

2

 

3

 

4

 

5


6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 Romprovning

20

 

21

 kl 1700 Direktionssammanträde

22

 

23

  

24

 

25

 

26

 

27

Lunchföredrag: Mineringarna  Kungsbacka fjorden under VK II berättat Jan Eric Knutas om

28