~ * ~

SOSG genomförde ett digitalt Höstmöte under tiden 19-21 okt med frågeformulär.

Resultatet blev att 45 medlemmar svarade JA på alla punkter i föredragningslistan.

Tack till er alla.

~ * ~

Den 12 nov genomför SFRO/SOSG ett gemensamt arrangemang med Claes Berglund, Stena Line.

~ * ~

Kommande evenemang

3 dec Julbord

 

Mer information och kallelse kommer .

~ * ~

                            

  Nyhet! SEU fonder, se under fliken SOSG/SEU fonder.

~ * ~

Passa på och hämta ut SOSG medlemskort när vi har evenemang.

~ * ~

Se även under fliken aktiviteter per månad och övriga nyheter