~ * ~ 

 

Onsdag den 11 oktober hålls lunchföredrag ombord S/S Marieholm.

Sällskapet kommer att få höra medlemmen i SOSG Jan Lindqvist på temat:
”Minnen från en Atlantsegling 2016 "
Tider:
11:30- 12:30 Lunch
12:30- 13:50 Föredrag


Pris: 50 kr för medlemmar. Övriga gäster 100 kr
Glöm inte skriv upp namn på medlem/gäst på listan samt lägga betalning i kuvertet på bordet i matsalen. Tack på förhand.
Ingen anmälan krävs.
Välkomna. /Direktionen

~ * ~

Inbjudan till ordinarie sammanträde
Kungl. Örlogsmannasällskapet inbjuder sjöfartsintresserade att delta vid vårt ordinarie
sammanträde i Göteborg. Sammanträdet äger rum onsdagen den 18 oktober 2017 med
början klockan 1800 ombord i s/s Marieholm (förtöjd vid maritima centret).


Till sammanträdet kommer gäster från Försvarsmakten, sjöfartsintresserade organisationer
och medlemmar i Sjöofficerssällskapet i Göteborg att inbjudas.
Ärenden
Håller ordinarie ledamoten Patrik Norberg inträdesanförande under rubriken

"Marin förmåga - balans och flexibilitet är grunden".

Seminarium om miljö och framdrift i ett samarrangemang mellan vsg III och IV under rubriken ”Dags för sjöfarten att växla drivmedel – men alternativen är många”.

Den amerikanske marinattachén Captain (N) Elizabeth Thomas redovisar USN uppfattning i ärendet. Hennes anförande genomförs på engelska.

Gemensam middag med kuvertpris 325 kronor – förrätt, huvudrätt, dessert, vatten/lättöl och kaffe (ingen alkohol ingår).
Bindande anmälan om deltagande i sammanträde och i middagen till akademiens sekreterare
Bo Rask senast fredagen den 13 oktober klockan 12.00.

Önskar du middag anmäl detta särskilt.
Den som anmält deltagande i middagen, men som i sent skede avanmäler sig eller uteblir
kommer att debiteras full avgift för middagen.
Anmälan om deltagande till:
secretary@koms.se eller via mobiltelefon på nummer 0766 - 323883
Bo Rask
Akademiens sekreterare

 

~ * ~

Passa på och hämta ut SOSG medlemskort när vi har evenemang.

~ * ~


Se även under fliken aktiviteter per månad och övriga nyheter