~ * ~

 

Nu i denna vinter och juletid stundar SOSG traditionella julbord. 

Ni med respektive inbjuds att torsdagen den 7 december avnjuta ett traditionellt julbord med Sjöofficerssällskapet ombord på S/S Marieholm.

 Tider:

17:00 – 18:00 BIO inkl. Glögg

18:00 Julbord

 Pris: Subventionerat till 475 kr för medlem (525 kr för respektive), mineralvatten och lättöl ingår. Övriga tillbehör finns att inhandla i baren.

 Anmälan: Senast måndagen den 4 december. Deltagande anmäls per e-post till sos.gbg@gmail.com , eller per telefon (SMS) till: 0702-77 29 92.

Observera att anmälan till måltiden är bindande

 

Varmt välkomna önskar direktionen.

~ * ~

 

 

                         att segla med lösa boliner

              försvarsbesluten vs sjöförsvaret under 1900-talet

 Herman Fältström presenterar sin bok den 13/12 kl 15 – 17 på FHS i Lejonsköldska salen.

Ordförande Professor Kent Zetterberg, Kommentatorer Brigadgeneral Fhleming Christensen, Generallöjtnant Lars G Persson, Öv 1. Göran Tode

 

Jag har analyserat försvarsbesluten och den därav beroende utvecklingen av sjöförsvaret. 

I boken hävdar jag att dagens försvarsdebatt, med dess viktiga jordmån för anklagelser och påståenden som utgångspunkt, saknar sakkunskap och måttlighet.

Med stöd av handlingar från regering, riksdag, Försvarsmakten, höga militära chefers tjänstedagböcker, tidningsartiklar samt egna minnesanteckningar från drygt 30 års medverkan i planerings- och budgetarbete, redovisar jag hur försvarsbesluten har påverkat det svenska sjöförsvarets mindre gynnsamma utveckling.

Sjöförsvarets förmåga att hävda landets rättigheter som fri och obunden nation har inte diskuterats i tillräcklig omfattning. Politikerna värjer sig för fakta.

Sjöförsvaret har under lång tid fått tjäna som budgetregulator. Behovet av ett sjöförsvar med daglig förmåga att övervaka och ingripa i landets omgivande vattenområden, då internationella överenskommelser och svenska intressen ifrågasätts, har i stor utsträckning förnekats. Förnyelsen av sjöförsvarets allsidigt användbara förband har varit och är fortfarande långsam. Likaså ifrågasätter jag om sjöförsvarets högre förband är anpassade till den långa svenska kusten och den internationella utvecklingen.

Boken kan köpas för 300 kr vid presentationen. Antalet böcker är begränsade.
Därefter kan boken köpas genom att sätta in 350 kr på bankgiro 5226–0254.
 

~ * ~

Passa på och hämta ut SOSG medlemskort när vi har evenemang.

~ * ~


Se även under fliken aktiviteter per månad och övriga nyheter